Recerca

Descarrega el meu CV

Des de l’any 2009 he desenvolupat una trajectòria de recerca en literatura catalana medieval basada en les metodologies de la crítica textual i de la literatura comparada i he anat teixint una xarxa de col·laboracions internacionals tant pel que fa a la recepció de les Metamorfosis d’Ovidi a l’Edat Mitjana i el Renaixement com a la ficció sentimental hispànica.

He estat investigadora al Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona, a l’IRCVM i al Department of the Classics de Harvard i vaig realitzar una estada de recerca a The Warburg Institute de Londres (2011-2012).

Temes de recerca principals:

 • La traducció catalana i el comentari de les Metamorfosis d’Ovidi per Francesc Alegre en el context de la recepció europea del poema llatí: edició, estudi, identificació de les fonts. Organització d’actes acadèmics internacionals: web. Properament: publicació de l’edició en dos volums i de la monografia Ovid in the Vernacular: Translations of the Metamorphoses in the Middle Ages & Renaissance, coordinada amb Marta Balzi.
 • La ficció sentimental catalana del s. XV: panorama crític i estudi, diferències amb la tradició castellana, cens d’obres (inclou traduccions), relacions entre els autors, transmissió textual manuscrita. La recerca en format Prezi: aquí. Consulta la tesi doctoral. Properament: BD de la ficció sentimental catalana: aquí.
 • Obres sentimentals de Francesc Alegre: estudi i edició de la Requesta, el Raonament, el Somni d’amor i la Faula de Neptuno i Diana en relació amb el corpus de la ficció sentimental, publicat per Edizioni dell’Orso (2015): aquí. Llegeix-ne una ressenya.
 • La traducció catalana de la novel·la cavalleresca París e Viana (s. XV): edició filològica i anotada, motius literaris, desmentiment de la dependència del Curial e Güelfa d’aquesta obra i comparació amb la versió llarga francesa. Consulta el treball.

De forma paral·lela, he publicat ressenyes i cròniques de literatura catalana contemporània a la Revista de Catalunya, Caràcters, Llengua & Literatura, Núvol i un article sobre l’obra d’Albert Sánchez Piñol a la Revista de Catalunya.

Publicacions

 1. Llibre. Obres sentimentals de Francesc Alegre: Requesta, Raonament, Somni i Faula de Neptuno i Diana, edició i estudi a cura de Gemma Pellissa Prades, Alessandria: Edizioni dell’Orso, Bibliotheca Iberica, 2016, 236 p. ISSN 2279-8781.
  Ressenyes sobre el llibre: Glòria Sabaté, Rivista di Studi Catalani, 6, 2016 [ANVUR classe A; NSD- Norwegian Register for Scientific Journa, Series and Publishers, nivell 1]; Joan Dalmases, SVMMA, 2016, 8; Antònia Carrer, suplement de cultura del diari El Punt/Avui (20/11/2016); Pere Quer, Llengua & Literatura, 27, 2017, 166-169, Carme Arronsis, Catalan Review, 31, 2017, 158-159; Cèlia Nadal, Tirant (2018, previst).
 2. Article. “Algunes dades sobre la influència de les proses mitològiques de Corella a les Transformacions de Francesc Alegre”, Caplletra 66 (primavera), 2019, 15-32 (CARHUS Plus 2016 A).                                            —
 3. Article. “Contistes, ergo escriptors”, dins Isidre Grau, Mònica Miró, Gemma Pellissa Prades et al., Passió pel conte, Argentona: Voliana Edicions, 2018, 39-48.                                                                                          —
 4. Article. “The Italian Sources of the Catalan Translation of Ovid’s Metamorphoses by Francesc Alegre (15th c.)”, Zeitschrift für romanische Philologie, 2017, 133(2):443-471 (indexada al Web of Knowledge, CARHUS Plus 2014 A, CIRC 2012 A).
 5. Article. Maria Soriano Carot, Rosa Bretón-Romero, Joaquín López Herraiz, Rocío López-Diego, Abel Suarez Fueyo, Gemma Pellissa Prades, Rosario Fernández Godino, Daniel Navarro-Gómez, Amaranta Saguar, David Nieto, Laura Sánchez García, Borja i Zafira Castaño. “Global Mentorship Program: Recovering Brain Drain To Boost International Education and Economical Development”, Nature Biotechnology (març de 2017), 35.3, 285-288.
 6. Capítol de llibre. “Creating Myths in the Fifteenth Century. From Medea to a Lustful Nun from Barcelona”, Comparative Becomings. Cultures in Translation, Oxford: Peter Lang, 2017, 44-66.
 7. Capítol de llibre. “La transmissió manuscrita de la ficció sentimental catalana”, Els manuscrits, el saber i les lletres a la Corona d’Aragó, 1250-1500, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2016, 57-76.
 8. Article. “La credibilitat del narrador en joc. Visions, espills i voyeurisme a la Faula de Neptuno i Diana”, Actes del XVI Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, volum III, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2015, 37-47.
 9. Article. “An Unconventional MOOC as a Solution for Short Budgets and Young Researchers in Europe”, European MOOCs Stakeholders Summit 2015 (actes de congrés), Gemma Pellissa Prades, Joana Palau, Godefroid de Callataÿ i Sébastien Moureau, 2015, 23-27. [Revisió per parells]. En línia: http://www.emoocs2015.eu/sites/default/files/Papers.pdf.
 10. Article. ‘«Ab un espill me requerí de amors». La imagen de tres espejos catalanes del s. XV: entre la magia y el tocador”, coautora: Noemi Álvarez da Silva, Tirant, 2014, 201-222. [Revisió per parells. CIRC 2012 B].
 11. Edició de llibre. Spaces of Knowledge. Four Dimensions of Medieval Thought, a cura de Noemi Barrera, Gemma Pellissa-Prades, Delfi Nieto, Laia Sallés, Georgina Rabassó, Ivo Elies i Josep Bellver, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 185 p.
 12. Capítol de llibre. “The Boundaries Between Fantasy and Pattern in Literature: Curial e Güelfa‘s Case”, Spaces of Knowledge. Four Dimensions of Medieval Thought, Cambridge Scholars Publishing, 2014, 101-114. [Revisió per parells].
 13. Article. “La veritat històrica del novel·lista. Victus d’Albert Sánchez Piñol, una novel·la oportuna”, Revista de Catalunya, 287, 2014, 85-101. [Revisió per parells. CIRC 2012 C].
 14. Article. “El discurs amorós de Francesc Alegre”, Rivista Italiana di Studi Catalani, 3, CD-ROM, La ciutat de l’amor. Scrivere la città, raccontare i sentiment, 2013 [ANVUR classe A].
 15. Article. “Influència o continuïtat de la ficció sentimental catalana al s. XVI?”, Allegro con brio. I Encuentro ‘Aula Música Poética’ de Jóvenes Humanistas, ed. Lola Josa i Mariano Lambea, CSIC Digital, 2013, 91-102. En línia: http://digital.csic.es/handle/10261/86681.
 16. Article. “La forma francesa del París e Viana, l’elaboració literària d’un conte?”, Actes del 26è Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (València, 6-11 de setembre de 2010), Berlín: Walter de Gruyter, 2013, VIII, p. 397-408.
 17. Article. “Els límits entre «somni» i «visió» a la Faula de Neptuno i Diana”, JOCS Journal of Catalan Studies, 2012, p. 94-109. [Revisió per parells]. En línia: http://www.anglo-catalan.org/jocs/15/Articles%20&%20Reviews/Versio%20pdf/05%20Pellissa.pdf
 18. Article. “Com plaure l’enamorada generació. La ficció sentimental catalana, una moda literària”, Mot So Razo, 10-11, 2012, p. 71-81 [CARHUS+2014 B].
 19. Article. “París e Viana and Curial e Güelfa, un estudi comparat”, España y América en el Bicentenario de las Independencias, Castelló: Publicacions Universitat Jaume I, 2012, p. 531-548.
 20. Article. “Hi ha una fórmula única per a la ficció sentimental hispànica?”, La formule au Moyen Âge, Brepols (en premsa, 2014).