La memòria de l’arbre de Tina Vallès a secundària (2a part)

 

Activitat 2: visita a l’arxiu municipal.

Arran de les entrevistes es pot plantejar una visita a l’arxiu històric municipal en relació a la preservació de la memòria col·lectiva. A l’Arxiu Muncipal de Sant Cugat del Vallès, per exemple, fan visites guiades per a estudiants de secundària: http://educaciomuseu.santcugat.cat/taxonomy/term/7 Els professors d’Història poden coordinar aquesta activitat.

 

Activitat 3: descripció d’un locus amoenus i treball d’estil

Una altra activitat, que al final no vam poder dur a terme per manca de temps, consistia a posar en comú fragments d’obres (contes, novel·les, poemes) en les quals la naturalesa (els arbres, les flors) hi tingués un paper rellevant. Partíem del simbolisme del desmai de l’avi en la novel·la. En acabat, se’ls pot fer descriure el seu locus amoenus. Aquesta activitat es pot completar amb la col·laboració dels professors de les assignatures d’Educació Visual i Plàstica i de Ciències Naturals/Biologia (arbre genealògic, botànica). A Ciències Socials també es poden tractar els efectes d’una població envellida i analitzar piràmides de població, índex de natalitat, atur, immigració, polítiques per afavorir la natalitat. A primer cicle d’ESO també es poden fer càlculs de pensions i operacions relacionades.

 

Activitat 4: l’Alzheimer

Encara que no es diu quina malaltia pateix l’avi d’en Jan, la pèrdua de memòria del rellotger fa que l’associem a l’Alzheimer. Aquesta activitat està adreçada als alumnes de segon cicle d’ESO. Es pot completar amb la participació dels professors de Biologia. Atès que al centre on jo treballava ja havien estudiat les malalties degeneratives al primer trimestre, no vam poder-ho fer encaixar. Vaig tractar l’Alzheimer a la tutoria de tercer d’ESO. Em vaig posar en contacte amb la Fundació Pasqual Maragall i ens van enviar el documental Bicicleta, cullera, poma, que vam tractar a les hores de tutoria. Seria bo preparar-ne un dossier per poder-hi aprofundir i no quedar-nos només amb el debat generat a classe. La Fundació també organitza xerrades informatives. Com a idea que finalment no vaig posar en pràctica, hi ha un còmic, Arrugues, que versa sobre el tema i pot donar peu a introduir les vinyetes a la classe de Llengua Catalana i literatura. Els alumnes podrien elaborar una tira de còmic.

Si poseu en pràctica cap d’aquestes idees, m’agradarà que me n’expliqueu l’experiència i que compartiu recursos amb altres professors. Si el centre té un programa de voluntariat, també es podria organitzar una visita a un centre d’avis, en el qual els alumnes s’oferissin a llegir-los en veu alta.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *