Docència

Docència universitària:

 • Tutora de dos treballs finals del Màster de formació del professorat de secundària obligatòria i ensenyament d’idiomes (2,4 crèdits) i tutora de l’assignatura Pràcticum II (2,5 crèdits) del mateix màster, Universitat de Barcelona, 2019-2020.
 • Coordinadora i professora del Postgrau en literatura catalana aplicada (30 crèdits) i del Curs d’expert en literatura catalana aplicada a l’ensenyament (20 crèdits), Universitat de Barcelona, 2018-2019 i 2019-2020 després d’un permís de maternitat i un de lactància (14 de gener de 2019-finals de maig de 2019).
 • Professora de l’assignatura de màster “El cànon de bellesa femení: tradició i modernitat”, Màster Construcció i representació d’identitats culturals (Acreditació Excel·lent de l’AQU), Universitat de Barcelona, curs 2018-2019 (6 crèdits).
 • Consultora de l’assignatura “Introducció a la literatura europea” del Grau d’Humanitats i del Grau de Llengua i Literatura Catalanes, UOC, 2017-2018 i curs 2018-2019 (6 crèdits/grup).
 • Professora de l’assignatura “Literatura Catalana: Èpoques literàries” del Grau de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2017-2018 (6 crèdits).
 • Professora de l’assignatura “Bernat Metge i la literatura del s. XIV” del Grau de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2013-2014 (6 crèdits).
 • Professora de la Universitat de l’Experiència, Universitat de Barcelona, 2013-2014 (10 hores).
 • Professora de l’assignatura “Literatura catalana del Renaixement” del Grau de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2012-2013 (6 crèdits).
 • Professora de l’assignatura “Literatura catalana del Renaixement” del Grau de Filologia Catalana, Universitat de Barcelona, 2010-2011 (6 crèdits).
 • Classes puntuals als departaments de Filologia Catalana, Econòmiques, Història Medieval, Filosofia i Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona.

Docència per a adults:

 • Professora de “Narrativa en català” (90 hores) i de “Narrativa exprés” a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, gener-setembre de 2017.
 • Professora de llengua catalana de nivell C (40 hores), Consorci per a la Normalització Lingüística, Sant Cugat del Vallès, 2008-2009.

Ensenyament secundari obligatori:

 • Professora substituta del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, especialitat de Llengua i Literatura Catalanes, Terrassa, gener-juny de 2017.