“Jo escriuré encara que el món s’enfonsi”. Escriptores catalanes a la contemporaneïtat

http://www.ub.edu/adhuc/ca/congressos-seminaris/jo-escriure-encara-que-el-mon-senfonsi-escriptores-catalanes-contemporaneitat

Moderadora d’una taula rodona, de 10 a 11.30. Universitat de Barcelona.

(Primer congrés després dels permisos de maternitat i de lactància).